กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าเซล กังหันลม ครบวงจร
 


หน้าแรกกรีนพาวเวอร์

สินค้าของกรีนพาวเวอร์

โซล่าเซล

Solar charger

แบตเตอรี่

เครื่องวัดความเร็วลม

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

บทความพลังงานน่าสนใจ

ติดต่อกรีนพาวเวอร์

 
 
  การติดตั้งชุดโคมไฟถนนรายการนี้ติดตั้งง่ายมาก ไม่จำเป็นต้องใช้ช่างจากกรีนพาวเวอร์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย คุณเองหรือช่างในพื้นที่ ก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆ โดยมีวิธีการติดตั้ง ดังนี้

กรีนพาวเวอร์ : วิธีติดตั้ง ชุดไฟถนนโซล่าเซล

 

1 นำแผงโซล่าร์เซลติดตั้งบนเสาก่อน โดยให้เลือกวางแผงโซล่าในตำแหน่งที่ได้รับแสงอาทิตย์ดีที่สุด ควรหันแผงไปทางทิศใต้ เอียงประมาณ 15 องศา ให้แผงโซล่าเซลหันหน้ารับแสงได้เต็มที่

2 ต่อสายไฟจากแบตเตอร์รี่เข้าเครื่องควบคุมการชาร์จ โดยให้ต่อสายไฟจากขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ ไปยังขั้วบวกของเครื่องชาร์ทประจุ และ ต่อสายไฟจากขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ ไปยังขั้วลบของเครื่องชาร์ทประจุที่ตำแหน่งต่อไปแบตเตอรี่ (จะมีเครื่องหมาย แบตเตอรี่ ที่เครื่องชาร์จประจุ)

3 ต่อสายไฟจากแผงโซล่าเซลเข้าเครื่องควบคุมการชาร์จ โดยให้ต่อสายไฟจากขั้วบวก (+) ของแผงโซล่าเซล ไปยังขั้วบวกของเครื่องชาร์ทประจุ และต่อสายไฟจากขั้วลบ (-) ของแผงโซล่าเซลไปยังขั้วลบของเครื่องชาร์ทประจุ ที่ตำแหน่งรูปแผงโซล่าเซล (จะมีเครื่องหมาย แผงโซล่าเซล ที่เครื่องชาร์จประจุ)

     
 

4 ต่อสายไฟจากหลอดไฟไปเข้าเครื่องชาร์จประจุต่อสายไฟจากหลอดไฟขั้วบวกไปยังขั้วบวกของเครื่องชาร์ทประจุ และต่อสายไฟจากขั้วลบของหลอดไฟไปยังขั้วลบของเครื่องชาร์ทประจุ ที่ตำแหน่งต่อไปยังรูปหลอดไฟ เมื่อพระอาทิตยืตก ระบบจะเปิดไฟเอง เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นหลอดไฟจะดับเองอัตโนมัติ (เฉพาะเครื่องควบคุมการชาร์จรุ่นอัตโนมัติ) และหากแบตเตอรี่มีประจุเหลือน้อย ระบบจะตัดการเปิดไฟโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำในการเลือกขนาดของโคมไฟถนนที่ใช้กับโซล่าเซล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด

 

1 ถ้าเสาสูงไม่เกิน 4 เมตร แนะนำให้ใช้โคมไฟหลังเต่าขนาด 10 วัตต์

2 ถ้าเสาสูงไม่เกิน 6 เมตร แนะนำให้ใช้โคมไฟหลังเต่าขนาด 30 วัตต์

3 1 ถ้าเสาสูงไม่เกิน 9 เมตร แนะนำให้ใช้โคมไฟหลังเต่าขนาด 60 วัตต์

กรีนพาวเวอร์ มีชุดไฟถนนโซล่าเซลมาตรฐานแนะนำ ดังนี้

ชุดโคมไฟถนน MODEL SST Series หลังเต่า12V10W

ชุดโคมไฟถนน MODEL SST Series หลังเต่า12V30W

วิธีการเลือกซื้อและหลักการทำงานของไฟถนนโซล่าเซล

วิธีติดตั้งใช้งานไฟถนนโซล่าเซลระบบเปิดปิดอัตโนมัติ

 
ลิขสิทธิ์ โดย www.greenpower.co.th
กรีนพาวเวอร์ จำหน่าย ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบโซล่าเซล กังหันลมผลิตไฟฟ้า ครบวงจร
โทรศัพท์ 089-025-9929 , Line ID : sukpech