กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าเซล กังหันลม ครบวงจร
 


หน้าแรกกรีนพาวเวอร์

สินค้าของกรีนพาวเวอร์

โซล่าเซล

Solar charger

แบตเตอรี่

เครื่องวัดความเร็วลม

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

บทความพลังงานน่าสนใจ

ติดต่อกรีนพาวเวอร์

 
 
  ในการติดตั้งโซล่าเซลเพื่อใช้งาน สิ่งสำคัญจำเป็นที่ละเลยไม่ได้นอกจากแผงโซล่าเซลและแบตเตอรี่แล้ว ก็ยังมีเครื่องควบคุมการชาร์จหรือโซล่าชารจ์เจอร์
 

หน้าที่หลักของโซล่าชาร์จเจอร์ คือการทำหน้าที่ ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลลงสู่แบตเตอรี่ โดยการลดหรือหยุดปล่อยกระแสไฟฟ้าลงแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่มีการประจุจนเต็ม เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานขึ้น และทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ย้อนกลับไปที่แผงโซล่าเซล

ขายโซล่าชาร์จเจอร์   โซล่าชาร์จเจอร์ รุ่นอัตโนมัติ ขนาด 10 แอมป์ รองรับกระแสขนาด 12 และ 24 โวลต์ ดูรายละเอียด
     

คำแนะนำในการเลือกใช้โซล่าชาร์จเจอร์

  • ควรเลือกใช้โซล่าชาร์จเจอร์และแบตเตอรี่ให้มีขนาดถูกต้องและเหมาะสมกับขนาดของแผงโซล่าเซล โดยใช้สูตรง่ายๆ คือ ขนาดของโซล่าชาร์จเจอร์ทุก 10 แอมป์ เท่ากับรองรับแผงโซล่าเซลได้ 120 วัตต์ โดยให้เลือกใช้แบตเตอรี่ชนิดดีพไซเคิลที่มีขนาดแอมป์สูงกว่าวัตต์ของโซล่าเซล
  • คอนโทลชาร์จไม่ได้ทำหน้าที่ ตัดการชาร์จ เมื่อแบตเตอรี่เติม ดังนั้นเมื่อปล่อยให้แบตเตอรี่เต็มนานๆ หรือ หลายๆ วัน อาจทำให้โซล่าชารจ์เจอร์เสียหายได้
  • ต้องใช้คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลให้รองรับกับแรงดัน(โวลท์)ของระบบที่เลือกใช้ และไม่ควรเลือกขนาดของคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลใหญ่เกินกว่าที่ระบบต้องการ

ดูสินค้าอื่นๆ

ลิขสิทธิ์ โดย www.greenpower.co.th
กรีนพาวเวอร์ จำหน่าย ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบโซล่าเซล กังหันลมผลิตไฟฟ้า ครบวงจร
โทรศัพท์ 089-025-9929 , Line ID : sukpech